نمایندگی حجمی هاست ایران

RI - 0
 • 1 گیگابایت فضا
 • 5 گیگابایت پهنای باند
 • 10 عدد تعداد اکانت
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
 • پارس آنلاین محل سرور
RI - 1
 • 2 گیگابایت فضا
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • 15 عدد تعداد اکانت
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
 • پارس آنلاین محل سرور
RI - 2
 • 5 گیگابایت فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • 25 عدد تعداد اکانت
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
 • پارس آنلاین محل سرور
RI - 3
 • 10 گیگابایت فضا
 • 35 گیگابایت پهنای باند
 • 50 عدد تعداد اکانت
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
 • پارس آنلاین محل سرور
RI - 4
 • 15 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • 60 عدد تعداد اکانت
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
 • پارس آنلاین محل سرور
RI - 5
 • 20 گیگابایت فضا
 • 75 گیگابایت پهنای باند
 • 80 عدد تعداد اکانت
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
 • پارس آنلاین محل سرور
RI - 6
 • 25 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • 100 عدد تعداد اکانت
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
 • پارس آنلاین محل سرور
RI - 7
 • 30 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • 100 عدد تعداد اکانت
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
 • پارس آنلاین محل سرور

Powered by WHMCompleteSolution