هاست حرفه ای لینوکس ایران

PI-01

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 50 مگابایت فضا
 • 5 گیگابایت ترافيك
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • لینوکس سیستم عامل
PI-02

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 100 مگابایت فضا
 • 10 گیگابایت ترافيك
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • لینوکس سیستم عامل
PI-03

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 250 مگابایت فضا
 • 15 گیگابایت ترافيك
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • لینوکس سیستم عامل
PI-04

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 500 مگابایت فضا
 • 20 گیگابایت ترافيك
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • لینوکس سیستم عامل
PI-05

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 1 گیگابایت فضا
 • 25 گیگابایت ترافيك
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • لینوکس سیستم عامل
PI-06

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 2 گیگابایت فضا
 • 30 گیگابایت ترافيك
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • لینوکس سیستم عامل
PI-07

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 3 گیگابایت فضا
 • 35 گیگابایت ترافيك
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • لینوکس سیستم عامل
PI-08

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 4 گیگابایت فضا
 • 40 گیگابایت ترافيك
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • لینوکس سیستم عامل
PI-09

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 5 گیگابایت فضا
 • 45 گیگابایت ترافيك
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • لینوکس سیستم عامل
PI-10

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 6 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت ترافيك
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • لینوکس سیستم عامل
PI-11

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 7 گیگابایت فضا
 • 55 گیگابایت ترافيك
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • لینوکس سیستم عامل
PI-12

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 8 گیگابایت فضا
 • 60 گیگابایت ترافيك
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • لینوکس سیستم عامل
PI-14

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 10 گیگابایت فضا
 • 60 گیگابایت ترافيك
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • لینوکس سیستم عامل

Powered by WHMCompleteSolution