انتقال دامنه های بین المللی به شرکت دیگر - اطلاعیه دوم

  • Monday, 28th October, 2013
  • 09:08am

در تاریخ 14 آبان پنل ریسلرکلاب قفل و انتقال آغاز می شود. دامنه ها و DNS ها همگی فعال خواهند ماند و نگرانی بابت قطع دامنه نداشته باشید
در تاریخ 16 آبان انتقال نهایی انجام می شود
در تاریخ 21 تا 26 آبان پنل های جدید فعال شده و دامنه ها به تدریج در این مدت قابل کنترل و تغییر خواهند بود
فقط دامنه های فعال منتقل می شوند
اگر مهلت دامنه شما تا قبل از پایان آبان ماه تمام می شود، همین حالا اقدام به تمدید کنید.

« برگشت