انتقال دامنه های بین المللی به شرکت دیگر - اطلاعیه پنجم

  • Friday, 22nd November, 2013
  • 21:57pm

امکان تغییر DNS برای پسوند های de, nl و pw فراهم شده است. در صورت تمایل برای تغییر DNS باید تیکت ارسال کنید.

طبق آخرین اطلاعیه دریافتی، دامنه های ORG, CO, INFO, ASIA, PRO, TEL تا 10 آذر منتقل می شوند.

« برگشت