انتقال دامنه های بین المللی به شرکت دیگر - اطلاعیه هشتم

  • Sunday, 22nd December, 2013
  • 17:24pm

دامنه های ORG و US به پنل جدید منتقل شدند. امکان مدیریت و تمدید دامنه با پسوند org فراهم شده است. سایر پسوند ها نیز به زودی منتقل خواهند شد

امکان انتقال داخلی دامنه (به پنل کاربر دیگر در هاست ) فراهم شده است. برای انتقال می توانید تیکت ارسال کنید.

« برگشت