فعال شدن پروتکل امن ssl

  • Monday, 12th May, 2014
  • 20:15pm
 
در راستای افزایش امنیت کاربران سایت هاست 97 و جلوگیری از سرقت اطلاعات ارتباطی پروتکل امن SSL  بر روی بخش های امنیتی صفحه کاربری و همچنین تمامی فرآیند خرید سایت هاست 97 و همچنین بخش ورود به مدیریت پنل کاربران راه اندازی شد. 
« برگشت