اخبار

انتقال دامنه های بین المللی به شرکت دیگر - اطلاعیه سوم

  • 15th November 2013
پسوند های COM, NET, IN, US, WS, UK, EU منتقل شده. بقیه پسوند ها به تدریج در حال انتقال هستند و پس از انتقال اطلاع رسانی می شود امکان ثبت دامنه بین المللی در هاست 97 فراهم شد. با توجه به اینکه سیستم جدید تازه ...
مشاهده بیشتر