شرایط و تعهدات پرینت

  • 8

کلیه کاربران سرویسهای  هاست 97 و کلیه اشخاص پس از تهیه هر یک از سرویسهای  هاست 97، موظف به رعایت کامل شرایط سرویس  هاست 97 می باشند. ماهیت این شرایط برای تضمین رعایت حقوق سایر کاربران اینترنت و تطابق با قوانین حاکم بر محیط سرویس دهندگانی است که  هاست 97 از سرویس آنها استفاده می کند. این شرایط جامع و کامل نبوده و  هاست 97 حق اضافه، حدف یا تغییر بندهای آنرا در هر زمان و بدون اطلاع قبلی پس از انتشار آنها در وبگاه www.host97.net برای خود محفوظ می دارد. هرگونه شکایت و گزارش در مورد تخطی کاربران از این شرایط می بایست از طریق ایمیل یا فکس به صورت کتبی به  هاست 97 اعلام گردد.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت