قوانین خاص دامنه پرینت

  • 9

- تمديد يك دامنه تاريخ گذشته در صورت امکان تمدید ، ممکن است دارای جریمه تاخیر نسبت به تعرفه عادی باشد که این جریمه مطابق با قوانین ICANN و ثبت کننده اصلی اخذ می گردد.

- تاریخ مستند برای مدت ثبت دامنه،whois های بین المللی می باشد.( در خصوص دامنه های ir. استعلام از ثبت کننده مستند خواهد بود.)

- اگر در سفارش خریدار، دامنه ای باشد که ثبت کننده مرجع آن را ثبت ننماید و یا در حین تکمیل مراحل ثبت، آن دامنه توسط شخص دیگری ثبت گردد و یا انتقال دامنه ای به شرکت باشد که به هر دلیل انجام نگردد، شرکت تنها موظف به بازگرداندن هزینه ثبت و یا انتقال آن دامنه به حساب خریدار در پرتال کاربران می باشد.

- با توجه به تحریم احتمالی در مورد دامنه های بین المللی مسئولیت اطلاعات مالکیتی دامنه بر عهده مالک دامنه می باشد و در هنگام ثبت دامنه بهتر هست از آدرس های معتبر خارجی استفاده نمایند .

- کاربر می بایست جهت دامنه هایی که پسوند آنها کشوری می باشد اطلاعات مالکیتی آن کشور با امکان احراز هویت توسط مرکز ثبت دامنه آن کشور را داشته باشد و در صورت عدم موفقیت در احراز دامنه تعهدی متوجه هاست ۹۷ نخواهد بود .

- قوانین و شرایط پسوند دامنه ها در بخش آموزش سایت درج شده است و یا در گوگل شرایط هر پسوند قابل جستجو می باشد  . 


- در صورت درخواست انتقال یک دامنه به پنلی خارج از شرکت از طریق پرتال کاربران شرکت حق ممانعت از تکمیل مراحل انتقال را ندارد.

- در صورتی که تصمیم در انتقال دامنه به شرکت دیگر می بایست تا ۱۰ روز قبل از تاریخ انقضا مندرج در هوییز دامنه اقدام شود . لذا دامنه هایی که منقضی شده اند طبق قوانین رجیسترارهای بین المللی دامنه امکان انتقال ندارند .

- در صورت نیاز به دریافت کد انتقال دامنه بین المللی می توانید از جزییات مدیریت دامنه در ناحیه کاربری شخصا اقدام به دریافت کد انتقال نمایید .

- در مورد انتقال دامنه های پسوند IR می بایست مستقیما از پنل مرکز ثبت دامنه ایرنیک اقدام نموده و احراز های بعد را نیز از همان طریق پیگیر باشید.


- از آنجا که شرکت ثبت وتمدید دامنه وانتقال برای خریدار را به صورت نماینده واسط انجام می دهد عدم پذیرش توسط ثبت کنندگان بین المللی ویا ثبت کننده .Ir نسبت به ثبت ویا تمدید دامنه به هر دلیل مسئولیتی را متوجه شرکت نخواهد کرد.


- خریدار موظف است قبل از ثبت دامنه نسبت به حقوق مالکیتی دامنه برای خود تحقیق لازم را به عمل آورده وشرکت در صورت ادعای شخص ثالث صاحب حق مورد تائید شرکت و مراجع ذیصلاح ایرانی وبین المللی آن دامنه را مسدود نموده و به رای مراجع ویا قوانین بین المللی عمل می نماید.

- با توجه به فرآیند آنلاین ثبت دامنه اطلاعات هوییز هر دامنه توسط مالک دامنه در هنگام سفارش تعیین میشود و مسئولیت عدم درج اطلاعات صحیح ( ایمیل جهت احراز و ...  ) بر عهده کاربر می باشد.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت