انقضاء و تمدید خدمات پرینت

  • 2

تاریخ تمدید یک سرویس منقضی شده، از زمان تاریخ انقضاء قبلی خواهد بود همچنین شرکت مسئولیتی در قبال نگهداری و ارائه اطلاعات و داده های خریدار پس از تاریخ انقضا نخواهد داشت.

تمدید سرویس با رضایت طرفین انجام می‌ پذیرد. درصورتی که
فروشنده مایل به تمدید با خریدار نباشد ، سرویس یکطرفه فسخ خواهد شد و باقیمانده وجه سرویس نسبت به روزهای باقی مانده عودت داده میشود و خریدار ملزم به انتقال سرویس خود ظرف مدت 72 ساعت می باشد.

تمدید خدمات به منزله قبول مجدد شرایط جدید سرویس مندرج در قوانین و همچنین صفحه فروش مربوطه می باشد و هرگونه اظهار بی اطلاعی درصورت بروز مشکل مسموع نخواهد بود.

درصورت تمدید سرویس از سوی خریدار ؛ وجه آن به هیچ عنوان عودت داده نمیشود.

در صورت عدم تمدید در موعد مقرر 10 درصد هزینه سرویس به عنوان دیرکرد به صورتحساب افزوده خواهد شد.

پس از انقضا به هیچ عنوان سرویس تغییر دوره و دانگرید نخواهد شد.

تعهد هاست 97 جهت نگهداری فایلها از تاریخ انقضا تا 72 ساعت می باشد و پس از آن هیچ اعتراضی مسموع نمی باشد.

 

 


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت