هاست بک آپ

B-1
 • 5 گیگابایت فضا
 • 25 گیگابایت پهنای باند
B-2
 • 10 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
B-3
 • 25 گیگابایت فضا
 • 125 گیگابایت پهنای باند
B-4
 • 50 گیگابایت فضا
 • 250 گیگابایت پهنای باند
B-5
 • 100 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت پهنای باند
B-6
 • 200 گیگابایت فضا
 • 1 ترابایت پهنای باند