هاست دانلود

DL-01

فضا 1 گیگابایت
پهنای باند 50 گیگابایت
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین

DL-02

فضا 2 گیگابایت
پهنای باند 75 گیگابایت
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین

DL-03

فضا 5 گیگابایت
پهنای باند 120 گیگابایت
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین

DL-04

فضا 10 گیگابایت
پهنای باند 200 گیگابایت
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین

DL-05

فضا 15 گیگابایت
پهنای باند 270 گیگابایت
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین

DL-06

فضا 20 گیگابایت
پهنای باند 350 گیگابایت
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین

DL-07

فضا 30 گیگابایت
پهنای باند 400 گیگابایت
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین

DL-08

فضا 50 گیگابایت
پهنای باند 550 گیگابایت
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین

DL-09

فضا 70 گیگابایت
پهنای باند 750 گیگابایت
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین

DL-10

فضا 100 گیگابایت
پهنای باند 900 گیگابایت
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین

DL-11

فضا 150 گیگابایت
پهنای باند 1200 گیگابایت
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین

DL-12

فضا 200 گیگابایت
پهنای باند 1500 گیگابایت
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین

Powered by WHMCompleteSolution