نمایندگی حجمی هاست SSD ایران

RI - 0
2 گیگابایت فضای SSD
پهنای باند نامحدود
قابلیت میزبانی 10 اکانت
گواهی امنیتیSSL رایگان
کنترل پنل cPanel
وب سرور LiteSpeed
دیتاسنتر برج میلاد
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
DNS اختصاصی (ns1.domain.ir)
آپتایم ۹۹.۹ درصد
انتقال رایگان وب سایت ها

RI - 1
3 گیگابایت فضای SSD
پهنای باند نامحدود
قابلیت میزبانی 15 اکانت
گواهی امنیتیSSL رایگان
کنترل پنل cPanel
وب سرور LiteSpeed
دیتاسنتر برج میلاد
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
DNS اختصاصی (ns1.domain.ir)
آپتایم ۹۹.۹ درصد
انتقال رایگان وب سایت ها

RI - 2
5 گیگابایت فضای SSD
پهنای باند نامحدود
قابلیت میزبانی 25 اکانت
گواهی امنیتیSSL رایگان
کنترل پنل cPanel
وب سرور LiteSpeed
دیتاسنتر برج میلاد
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
DNS اختصاصی (ns1.domain.ir)
آپتایم ۹۹.۹ درصد
انتقال رایگان وب سایت ها

RI - 3
10 گیگابایت فضای SSD
پهنای باند نامحدود
قابلیت میزبانی 50 اکانت
گواهی امنیتیSSL رایگان
کنترل پنل cPanel
وب سرور LiteSpeed
دیتاسنتر برج میلاد
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
DNS اختصاصی (ns1.domain.ir)
آپتایم ۹۹.۹ درصد
انتقال رایگان وب سایت ها

RI - 4
15 گیگابایت فضای SSD
پهنای باند نامحدود
قابلیت میزبانی 65 اکانت
گواهی امنیتیSSL رایگان
کنترل پنل cPanel
وب سرور LiteSpeed
دیتاسنتر برج میلاد
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
DNS اختصاصی (ns1.domain.ir)
آپتایم ۹۹.۹ درصد
انتقال رایگان وب سایت ها

RI - 5
20 گیگابایت فضای SSD
پهنای باند نامحدود
قابلیت میزبانی 85 اکانت
گواهی امنیتیSSL رایگان
کنترل پنل cPanel
وب سرور LiteSpeed
دیتاسنتر برج میلاد
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
DNS اختصاصی (ns1.domain.ir)
آپتایم ۹۹.۹ درصد
انتقال رایگان وب سایت ها

RI - 6
25 گیگابایت فضای SSD
پهنای باند نامحدود
قابلیت میزبانی 105 اکانت
گواهی امنیتیSSL رایگان
کنترل پنل cPanel
وب سرور LiteSpeed
دیتاسنتر برج میلاد
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
DNS اختصاصی (ns1.domain.ir)
آپتایم ۹۹.۹ درصد
انتقال رایگان وب سایت ها

RI - 7
30 گیگابایت فضای SSD
پهنای باند نامحدود
قابلیت میزبانی 120 اکانت
گواهی امنیتیSSL رایگان
کنترل پنل cPanel
وب سرور LiteSpeed
دیتاسنتر برج میلاد
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
DNS اختصاصی (ns1.domain.ir)
آپتایم ۹۹.۹ درصد
انتقال رایگان وب سایت ها

RI - 8
40 گیگابایت فضای SSD
پهنای باند نامحدود
قابلیت میزبانی 150 اکانت
گواهی امنیتیSSL رایگان
کنترل پنل cPanel
وب سرور LiteSpeed
دیتاسنتر برج میلاد
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
DNS اختصاصی (ns1.domain.ir)
آپتایم ۹۹.۹ درصد
انتقال رایگان وب سایت ها