هاست دانلود

DL-01

فضا 5 گیگابایت
پهنای باند 250 گیگابایت
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین

DL-02

فضا 10 گیگابایت
پهنای باند 500 گیگابایت
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین

DL-03

فضا 15 گیگابایت
پهنای باند 800 گیگابایت
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین

DL-04

فضا 25 گیگابایت
پهنای باند 1200 گیگابایت
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین

DL-05

فضا 50 گیگابایت
پهنای باند 1500 گیگابایت
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین