نمایندگی هاست دانلود

RDL1

فضا 10 گیگابایت
پهنای باند 200 گیگابایت
تعداد اکانت قابل میزبانی 5 عدد
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین

RDL2

فضا 20 گیگابایت
پهنای باند 300 گیگابایت
تعداد اکانت قابل میزبانی 10 عدد
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین

RDL4

فضا 100 گیگابایت
پهنای باند 1000 گیگابایت
تعداد اکانت قابل میزبانی 60 عدد
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین

RDL5

فضا 150 گیگابایت
پهنای باند 1300 گیگابایت
تعداد اکانت قابل میزبانی 80 عدد
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین

RDL6

فضا 200 گیگابایت
پهنای باند 1500 گیگابایت
تعداد اکانت قابل میزبانی 100 عدد
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین

RDL3

فضا 50 گیگابایت
پهنای باند 600 گیگابایت
تعداد اکانت قابل میزبانی 30 عدد
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین