اخبار

انتقال دامنه های بین المللی به شرکت دیگر - اطلاعیه دوم

  • 28th October 2013
در تاریخ 14 آبان پنل ریسلرکلاب قفل و انتقال آغاز می شود. دامنه ها و DNS ها همگی فعال خواهند ماند و نگرانی بابت قطع دامنه نداشته باشیددر تاریخ 16 آبان انتقال نهایی انجام می شوددر تاریخ 21 تا 26 آبان ...
مشاهده بیشتر

اطلاعیه مهم: تغییر رجیسترار دامنه های بین المللی

  • 19th October 2013
همانطور که کم و بیش زمزمه هایی در این زمینه شنیده می شد، با توجه به تبدیل شدن شرکت ثبت کننده دامنه های بین المللی ResellerClub - Directi به یک شرکت امریکایی، قوانین این رجیسترار در حال بروز شدن با ...
مشاهده بیشتر